fbpx

NORWESKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH


Poziom A1

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka norweskiego na poziomie podstawowym przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają naukę norweskiego od podstaw.

CEL KURSU:

Ten kurs jest przede wszystkim po to, abyś przełamał strach przed mówieniem, opanował podstawy norweskiego i zaczął mówić w języku norweskim oraz rozumiał podstawowe kwestie w tym języku, a wraz z zakończeniem kursu mógł porozumieć się w podstawowych kwestiach.

Już od pierwszych zajęć kładziemy nacisk na umiejętność mówienia oraz rozumienia. Zwracamy szczególną uwagę na wymowę – tak, aby od początku wyrobić dobre nawyki w czytaniu oraz wypowiadaniu norweskich słów. W czasie kursu przedstawimy podstawowe kwestie gramatyczne, które w sposób znaczący wpływają na poprawność oraz rozumienie w języku norweskim, pamiętając o głównym przesłaniu, iż najważniejsze jest porozumiewanie się. Wszelkie prace pisemne wykonywane są jako zadania domowe oraz sprawdzane przez lektora poza zajęciami.

NORWESKI NIŻSZY ŚREDNIO - ZAAWANSOWANY


Poziom A2


DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka norweskiego na poziomie A2 przeznaczony jest dla osób, które chcą umacniać i rozwijać podstawową znajomość norweskiego, którą już nabyły wcześniej - jest również kontynuacją kursu A1. Po zakończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu Norskprøve-2.

CEL KURSU:

W czasie kursu koncentrujemy się na mówieniu, utrwalamy podstawy norweskiego nabyte na kursie A1, poszerzamy zakres słownictwa o nowe tematy, poznajemy oraz ćwiczymy bardziej zaawansowany struktury zdaniowe i gramatyczne, urozmaicamy nasze dotychczasowe wypowiedzi. Po zakończonym kursie będziesz potrafił: mówić i pisać o sprawach osobistych, opisać siebie, swoje otoczenie, wykształcenie, pracę, wyrazić pragnienia, emocje i zaangażowanie, rozmawiać na temat rodziny, mieszkania, oraz finansów osobistych, opowiedzieć o zdrowiu, chorobie oraz umówić się na wizytę do lekarza. Podczas zajęć pracujemy na różnorodnych materiałach np. prasa, audycje radiowe, filmy, reklamy.

NORWESKI ŚREDNIO - ZAAWANSOWANY


Poziom B1

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka norweskiego na poziomie B1 przeznaczony jest dla osób, które posiadają już podstawy. Jest skierowany dla osób, które chcą być bardziej niezależne w komunikacji. Jest również kontynuacją poziomu A2. Po ukończeniu tego kursu możesz przystąpić do egzaminu Norskprøve A2-B1.

CEL KURSU:

Na kursie bazujemy na wiedzy, która została zdobyta na poprzednich kursach języka norweskiego. Nadal na pierwszym miejscu stawiamy mówienie oraz konwersacje, ale również kładziemy większy nacisk na umiejętność pisania. Powtarzamy oraz rozszerzamy zagadnienia gramatyczne. Na tym etapie skupiamy się bardziej na poznaniu norweskiej kultury i społeczeństwa. Po zakończeniu tego kursu języka norweskiego będziesz rozumiał jasne wypowiedzi dotyczące znanych Ci tematów: pracy, szkoły, domu, wolnego czasu oraz będziesz wypowiadać się w sposób łatwy i spójny na znane i interesujące Cię tematy. Będziesz mógł brać udział w rozmowach oraz dyskusjach w większości sytuacji bez wcześniejszego przygotowania.

NORWESKI ZAAWANSOWANY


Poziom B2

DLA KOGO JEST TEN KURS:

Kurs języka norweskiego na poziomie B2 przeznaczony jest dla osób, które chcą opanować trudniejsze sytuacje językowe. Jest również kontynuacją kursu B1. Kurs przygotowuje do egzaminu Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten).

CEL KURSU:

Ten kurs jest przede wszystkim po to, abyś potrafił zrozumieć oraz konstruować złożone wypowiedzi. Po zakończeniu kursu będziesz potrafił: wyrażać się jasno oraz precyzyjnie w szerokim zakresie tematów, wyrazić swój punkt widzenia, prowadzić dyskusję, argumentować oraz udowadniać swoje zdanie. Bez problemu zrozumiesz wypowiedzi na różne tematy.