NASZA FILOZOFIA:

Stawiamy na praktykę - a nie teorię, na jakość – a nie ilość. To jest kurs języka norweskiego, nie wykład. Spotykamy się w małych grupach. Mówimy od pierwszych zajęć i na każdych zajęciach. Wieczorowy kurs norweskiego ma charakter warsztatowy. Uczestnicy spotykają się na zajęciach jeden lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w których liczba uczestników jest ściśle określona i nie może ulec zwiększeniu ze względu na praktyczny charakter zajęć. Zadania opierają się na pracy indywidualnej oraz grupowej. Lektor indywidualnie wskazuje na dobrze zrealizowane partie materiału oraz na ewentualne kwestie wymagające dodatkowych powtórzeń lub też ćwiczeń.


IDEA ZAJĘĆ INTENSYWNYCH

polega na opanowaniu języka w możliwe najkrótszym czasie przy średniej częstotliwości spotkań oraz samodzielnej nauce poza zajęciami. Na zajęciach szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności komunikacji, poprawnej wymowy oraz ćwiczenia dialogów w większym gronie. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania ćwiczeń, zadań gramatycznych oraz sporządzania prac pisemnych jako zadań domowych. Każda część materiału zostaje utrwalona na kolejnych zajęciach.


CERTYFIKAT:

Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności posługiwania się językiem norweskim na danym poziomie. Aby otrzymać certyfikat należy spełnić wymogi dotyczące frekwencji oraz umiejętności posługiwania się językiem. Wszelkie szczegóły zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu.ZASTANAWIASZ SIĘ JAKI POZIOM POWINIENEŚ WYBRAĆ?

Skontaktuj się z nami, a zaprosimy Cię na bezpłatne konsultacje z lektorem, który sprawdzi Twoje dotychczasowe umiejętności oraz wskaże Ci najbardziej odpowiednią grupę oraz poziom dla Ciebie.